• ΔΕΥ - ΣΑΒ: 7:00 - 17:00
  • + 302 26 20 23559
  • info@fmth.gr

Αίτηση εγγραφής μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………….
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Τ.Κ. – ΠΟΛΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΤΗΛ.:……………………………………………………… ΚΙΝΗΤΟ (προαιρετικά):……………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Επιθυμώ να γίνω μέλος του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου Θηβών. Έλαβα γνώση του ισχύοντος καταστατικού του.
Κόστος εφ’ άπαξ εγγραφής 15 Ευρώ / Κόστος ετήσιας συνδρομής 20 Ευρώ (για φοιτητές 10 Ευρώ). Στην περίπτωση
συζύγων το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή για έναν από τους δύο ανέρχονται στο μισό.

* Για την έκδοση της κάρτας μέλους είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο πρόσφατων φωτογραφιών ταυτότητας.
* Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν και Νομικά Πρόσωπα, τα οποία μετά την εγγραφή τους υποδεικνύουν
φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό τους.

Ημερομηνία: ……………………………………

Ο Αιτών – Η Αιτούσα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
– Στα γραφεία του Συλλόγου (βλ. διεύθυνση ανωτέρω)
– Μέσω ταχυδρομικής επιταγής
– Μέσω τραπέζης ονομαστικά στον ακόλουθο λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς, IBAN λογαριασμού: GR92 0171 6100 0066 1013 8699 387

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Τα μέλη του Συλλόγου λαμβάνουν ταχυδρομικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρόγραμμα δράσεων του Συλλόγου, το ενημερωτικό του δελτίο, αλλά και προσκλήσεις για ειδικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, με την εγγραφή τους χορηγείται στα μέλη του Συλλόγου ειδική Κάρτα Μέλους, με την οποία έχουν δωρεάν είσοδο στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, ενώ επίσης δικαιούνται έκπτωσης 20% στα πωλητέα είδη του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (εκμαγεία αρχαίων έργων τέχνης, είδη δώρων και αναμνηστικών, δημοσιεύματα, αφίσες, κάρτες και λοιπό έντυπο υλικό). Τέλος, τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας 

  Αίτηση Εγγραφής.pdf (116,3 KiB, 355 hits)